vraag & antwoord

Wat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa houdt toezicht op die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot […]

De Nederlandse Zorgautoriteit is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa houdt toezicht op die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot stand komt, bijvoorbeeld omdat de machtspositie van één of enkele partijen eerlijke marktwerking verhindert, heeft de NZa verschillende mogelijkheden om in te grijpen. NZa doet aanbevelingen over wenselijke veranderingen binnen de sector aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reageer op dit artikel