vraag & antwoord

Wat zijn DBC’s?

Geen categorie

DBC’s zijn diagnosebehandelingcombinaties. Een DBC beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt in vier codes. Die codes staan voor de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. De DBC benoemt elke activiteit in de behandeling van de patiënt, van het eerste contact tot en met de laatste controle. Elke DBC heeft een eigen tarief […]

DBC’s zijn diagnosebehandelingcombinaties.

Een DBC beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt in vier codes. Die codes staan voor de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. De DBC benoemt elke activiteit in de behandeling van de patiënt, van het eerste contact tot en met de laatste controle. Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit honorariumbedragen voor de specialist en een kostenbedrag voor het ziekenhuis. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Na afloop van het behandelingstraject ontvangt de patiënt één rekening voor het totale traject.

2 categorieën

A-segment
De prijzen van de DBC’s in het A-segment worden door de overheid vastgesteld. Deze tarieven, die dus gelden voor elk ziekenhuis, zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Verreweg de meeste DBC’s vallen binnen het A-segment.

B-segment In het B-segment vallen de relatief eenvoudige en planbare (dus niet-spoedeisende) behandelingen. De prijzen van DBC’s in het B-segment worden in overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar vastgesteld door onderhandeling. Op deze manier wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) marktwerking in de zorg faciliteren. Het doel van het ministerie is dat in 2011 65 tot 70% van de ziekenhuiszorg vrij onderhandelbaar is.
Elk ziekenhuis dat de DBC’s uit het B-segment aanbiedt, is verplicht hiervan een prijslijst te publiceren, waarop ook het honorarium van de medisch specialisten staat vermeld.

DBC-onderhoud

De stichting ‘DBC-Onderhoud’ is verantwoordelijk voor goed werkende DBC-systematieken in de cure, voor ziekenhuizen, categorale instellingen en zelfstandige klinieken en in de GGZ voor GGZ-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. DBC-Onderhoud beheert en verbetert de DBC-systematiek. Sinds 1 juli 2008 valt DBC GGZ onder de verantwoordelijkheid van DBC-Onderhoud. Daartoe levert DBC-Onderhoud met regelmaat geactualiseerde DBC-pakketten uit. Voor de inhoud van die pakketten luistert DBC-Onderhoud zoveel mogelijk naar de wensen van de zorgsector, de patiënten, de zorgverzekeraars en de overheid. Voor het ontwikkelen van de DBC-systematiek is een landelijke werkgroep opgericht, de Landelijke Werkgroep DBC Ontwikkeling GGZ (LWDO). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de opdrachtgever.

Zie ook de website van DBC Onderhoud

Reageer op dit artikel