vraag & antwoord

Wie is minister Klink van VWS?

Geen categorie

Dr. Abraham (Ab) Klink is sinds 22 februari 2007 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde kabinet-Balkenende. Hij werd op 2 november 1958 geboren in Stellendam. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1991 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Dr. Klink was van 1985 tot […]

Dr. Abraham (Ab) Klink is sinds 22 februari 2007 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde kabinet-Balkenende. Hij werd op 2 november 1958 geboren in Stellendam. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1991 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid.

Dr. Klink was van 1985 tot 1992 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Aansluitend was hij tot 1999 werkzaam bij het ministerie van Justitie, als beleidsmedewerker bureau Secretaris-Generaal, als raadadviseur bij de Stafdeling Algemene Wetgevingsbeleid, als beleidscoördinator van de Directie Ontwikkeling Rechtspleging en als plaatsvervangend directeur Rechtspleging. In 1999 keerde hij terug naar het Wetenschappelijk Instituut van het CDA als directeur. Van 2003 tot 2007 was hij lid van de Eerste Kamer.

‘Zorg voor mensen in een gezonde samenleving’ is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ongeveer 5.000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Het ministerie is verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden voor de DBC-systematiek.

Zie ook de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reageer op dit artikel