vraag & antwoord

Wat is het CBO?

Geen categorie

Dit is een kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. Het Kwaliteitsinstituut zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De Nederlandse gezondheidszorg is goed, maar kan nog veel beter. Betere zorg betekent: minder complicaties zoals infecties en heroperaties en kortere wacht- en doorstroomtijden. Maar ook: een soepeler samenspel tussen zorgverlener en patiënt, en tussen […]

Dit is een kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. Het Kwaliteitsinstituut zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De Nederlandse gezondheidszorg is goed, maar kan nog veel beter. Betere zorg betekent: minder complicaties zoals infecties en heroperaties en kortere wacht- en doorstroomtijden. Maar ook: een soepeler samenspel tussen zorgverlener en patiënt, en tussen disciplines, afdelingen en zorginstellingen. Uiteindelijk heeft dit minder onnodig lijden voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverleners tot resultaat. Om dit te bereiken is het essentieel dat het CBO dicht bij de professionals staat. Het CBO draagt zorg voor ondersteuning, begeleiding, opleiden, trainen en adviseren van zorgaanbieders. Tot hun klanten behoren medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen, tandheelkundigen en (het management van) zorginstellingen. Verder dienen zij overheid en zorgverzekeraars van advies.

Het CBO zit met andere zorggerelateere organisaties in het kantoorcomplex Piet van Dommelenhuis.

Churchilllaan 11
3527 GV UTRECHT

Telefoon: 030-284 39 00.

Website CBO

Reageer op dit artikel