vraag & antwoord

Wat is het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)?

Geen categorie

Dit expertisecentrum is in 2002 opgericht als een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Forensisch Psychiatrische Centra. Doel van het EFP is om een onafhankelijk kwaliteitsorgaan te zijn ten behoeve van indicatie, behandeling, longstay en reïntegratie van gestraften en tbs-gestelden binnen de forensische zorg. Het […]

Dit expertisecentrum is in 2002 opgericht als een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Forensisch Psychiatrische Centra.

Doel van het EFP is om een onafhankelijk kwaliteitsorgaan te zijn ten behoeve van indicatie, behandeling, longstay en reïntegratie van gestraften en tbs-gestelden binnen de forensische zorg. Het EFP borgt deze kwaliteit door leidinggevenden en medewerkers van de verschillende fpc’s en detentiecentra met elkaar in contact te brengen om op die manier tot kennisoverdracht te komen (state-of-the-artpeilingen) en relevant onderzoek te initiëren en te faciliteren. Het werkveld bestrijkt het gehele veld van de forensische psychiatrie, te weten alle instanties die betrokken zijn bij de forensische zorg, als ook de forensisch-psychiatrische afdelingen in het gevangeniswezen (GW) en de GGz. De kwaliteitsverbetering van de zorg richt zich vooral op de aard, effectiviteit en duur van de behandeling.

Het EFP zit met andere zorggerelateerde organisaties in het kantoorcomplex Piet van Dommelenhuis.

Churchilllaan 11
3527 GV UTRECHT

Telefoon: 030 291 00 10
Website EFP

Reageer op dit artikel