vraag & antwoord

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Geen categorie

Doel Dekken van de zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekering of een aanvullende ziektekostenverzekering vallen. Geldt voor Iedereen die in Nederland woont of werkt. Inhoud Volksverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Samenvatting De AWBZ is een volksverzekering en dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat […]

Doel

Dekken van de zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekering of een aanvullende ziektekostenverzekering vallen.

Geldt voor

Iedereen die in Nederland woont of werkt.

Inhoud

Volksverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen.

Samenvatting

De AWBZ is een volksverzekering en dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn (zoals langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling). Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. De AWBZ geeft recht op onder meer: persoonlijke verzorging, behandeling, begeleiding, verpleging, verblijf, prenatale zorg, vaccinaties, uitleen van verpleegartikelen en (zieken)vervoer. AWBZ-zorg kan in de vorm van zorg in natura (ZiN) of via een persoonsgebonden budget (pgb) worden ingekocht door de cliënt. Voor welke zorgfunctie(s) iemand in aanmerking komt, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een zogenoemd indicatiebesluit.

Bron

Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel