vraag & antwoord

BOPZ: Wet Bijzondere opnemingen en psychiatrische ziekenhuizen

Geen categorie

De Wet Bopz bepaalt dat een persoon gedwongen kan worden opgenomen als hij een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of zijn omgeving. Daarbij is het van belang dat het gevaar voortvloeit uit de stoornis en dat het gevaar alleen door een opname voorkomen kan worden. In de Wet Bopz staat wat de rechten zijn van […]

De Wet Bopz bepaalt dat een persoon gedwongen kan worden opgenomen als hij een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of zijn omgeving. Daarbij is het van belang dat het gevaar voortvloeit uit de stoornis en dat het gevaar alleen door een opname voorkomen kan worden. In de Wet Bopz staat wat de rechten zijn van patiënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling.

Doel

Bescherming van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige opname.

Geldt voor

De gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie). Het gaat om onvrijwillige opnamen is instellingen zoals:

1) algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ)
2) psychiatrische afdelingen in ziekenhuizen (PAAZ)
3) verslavingsklinieken
4) klinieken voor forensische psychiatrie
5) psychogeriatrische verpleeghuizen
6) (gesloten) afdelingen van een verzorgingshuis
7) inrichtingen voor meervoudig gehandicapten.

Inhoud

De rechten van de mensen tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling.

Actuele ontwikkelingen

De ministeries van VWS en Justitie werken aan een nieuwe wettelijke regeling die deze wet gaat vervangen: het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg. In het wetsvoorstel wordt zorg op maat geregeld voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een aanzienlijk risico hebben op ernstige schade voor zichzelf of anderen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat er zo goed mogelijk wordt ingespeeld op de zorgbehoefte van een persoon.

Streefdatum van invoering is 1 januari 2011.

Bronnen

Postbus51
Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel