vraag & antwoord

Kwaliteitswet Zorginstellingen

Geen categorie

Het is een kaderwet (geeft alleen de grote lijnen aan) die ruimte laat voor eigen inbreng en die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De wet vraagt om het verlenen van verantwoorde zorg, binnen een gestructureerde organisatie met een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem moet systematisch bewaakt en beheerst worden en waar mogelijk moeten verbeteringen […]

Het is een kaderwet (geeft alleen de grote lijnen aan) die ruimte laat voor eigen inbreng en die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De wet vraagt om het verlenen van verantwoorde zorg, binnen een gestructureerde organisatie met een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem moet systematisch bewaakt en beheerst worden en waar mogelijk moeten verbeteringen doorgevoerd worden.

Doel

Dat de individuele zorginstelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert.

Geldt voor

Alle instellingen in de zorg, gezondheidscentra, (para)medici in dienst van een instelling.

Inhoud

Voldoen aan de 4 kwaliteitseisen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, opzetten van een kwaliteitssysteem en maken van een jaarverslag.

De peilers

Verantwoorde zorg: goede, doeltreffende en doelmatige zorg, afgestemd op de reële behoefte van de zorgvrager.

Structurering van de organisatie: het beleid van de organisatie is op kwaliteit gericht. De zorgaanbieder moet aandacht hebben voor wat de instelling nodig heeft.

Kwaliteitssysteem: de zorg binnen de instelling moet goed georganiseerd zijn door systematisch de kwaliteit van de zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Daarvoor is een kwaliteitssysteem nodig.

Kwaliteitsjaarverslag: de zorgaanbieder moet jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag maken. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de kwaliteit van de verleende zorg en het gevoerde beleid.

De kwaliteitswet is niet van toepassing op solistisch werkende beroepsbeoefenaren. Voor hen geldt de wet BIG, die vrijwel dezelfde regels bevat. Het verschil met deze wet is dat een solistisch werkende beroepsbeoefenaar geen kwaliteitsjaarverslag hoeft te maken.

Bronnen

Acute zorg
Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel