vraag & antwoord

Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens

Geen categorie

De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Doel Regelt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Geldt voor Iedereen die met persoonsgegevens werkt. Inhoud De wet stelt dus eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie […]

De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

Doel

Regelt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Geldt voor

Iedereen die met persoonsgegevens werkt.

Inhoud

De wet stelt dus eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie
– mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens;
– mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
– mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
– moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen;
– moet de verwerking in veel gevallen melden;
– moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevens verwerking.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven/instellingen zich aan de wet houden.

Bron

Justitie

Reageer op dit artikel