vraag & antwoord

Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Geen categorie

Doel Zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan participeren in de maatschappij. Geldt voor Mensen met een beperking (door ouderdom, ziekte of handicap) of psychische problemen. Inhoud Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het WMO-beleid. Samenvatting Gemeenten zijn door de WMO verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning: activiteiten die het mensen met een beperking […]

Doel

Zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan participeren in de maatschappij.

Geldt voor

Mensen met een beperking (door ouderdom, ziekte of handicap) of psychische problemen.

Inhoud

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het WMO-beleid.

Samenvatting

Gemeenten zijn door de WMO verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning: activiteiten die het mensen met een beperking mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de WMO verwoord in 9 prestatievelden. Het ministerie van VWS geeft de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. Een beleid dat afgestemd is op de wensen en samenstelling van de inwoners.

Bronnen

Invoering WMO
Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel