vraag & antwoord

Zvw: Zorgverzekeringswet

Geen categorie

Wettelijke regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking. Doel Dekking van ziektekosten. Geldt voor Iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt. Samenvatting Deze wet verplicht iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt zich te (laten) verzekeren voor onder meer geneeskundige […]

Wettelijke regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking.

Doel

Dekking van ziektekosten.

Geldt voor

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt.

Samenvatting

Deze wet verplicht iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt zich te (laten) verzekeren voor onder meer geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, verpleging en verzorging. De wet houdt in dat er één verzekering is waarvoor de overheid het verplichte basispakket bepaalt en waarvoor zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren. De inhoud van de basisverzekering is vastgesteld door de overheid en is bij elke zorgverzekeraar gelijk. De zorgverzekeraars stellen zelf de hoogte van de vaste (nominale) zorgpremie vast. Deze maandelijkse premie kan dus per verzekeraar verschillen. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. Verzekeraars zijn verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt, te accepteren. Mensen met een minimuminkomen kunnen gecompenseerd worden met een zorgtoeslag. Naast de basisverzekering kunnen verzekerden vrijblijvend aanvullende verzekeringen afsluiten.

Reageer op dit artikel