vraag & antwoord

Wat is de rol van de cliëntenraad in een zorgorganisatie?

Geen categorie

De cliëntenraden behartigen de belangen van de cliënten door in het overleg met de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie afspraken te maken over meer patiëntgerichte zorg. De cliëntenraad heeft het recht voorstellen te doen over álle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd een advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Over […]

De cliëntenraden behartigen de belangen van de cliënten door in het overleg met de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie afspraken te maken over meer patiëntgerichte zorg. De cliëntenraad heeft het recht voorstellen te doen over álle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd een advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Over een aantal, in de wet vastgelegde onderwerpen, moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

Jaardocument

Jaarlijks – op 1 juni – moeten zorginstellingen hun zogeheten maatschappelijk jaardocument hebben afgerond. In dat verslag staat ook weergegeven hoe de zorgaanbieder met de rechten van de cliëntenraad is omgegaan.

De wet

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) is bepaald dat zorgaanbieders een Cliëntenraad móéten instellen. Sommige zorgaanbieders hebben nog een zogenoemde Patiënten Advies Raad (PAR).

Reageer op dit artikel