vraag & antwoord

Wat is een centrale cliëntenraad?

Geen categorie

Soms wordt hiermee de ‘gewone’ cliëntenraad bedoeld. Maar meestal is een centrale cliëntenraad opgebouwd uit deelraden: diverse organisatieonderdelen of regio’s vaardigen één of meerdere leden af naar de centrale cliëntenraad. Daarnaast is het mogelijk om mensen te benoemen die geen lid zijn van een lokale raad, maar die een specifieke deskundigheid hebben en zich willen […]

Soms wordt hiermee de ‘gewone’ cliëntenraad bedoeld. Maar meestal is een centrale cliëntenraad opgebouwd uit deelraden: diverse organisatieonderdelen of regio’s vaardigen één of meerdere leden af naar de centrale cliëntenraad. Daarnaast is het mogelijk om mensen te benoemen die geen lid zijn van een lokale raad, maar die een specifieke deskundigheid hebben en zich willen inzetten voor een goede zorg- en dienstverlening vanuit cliëntenperspectief. Gezien het vaak abstracte en strategische niveau waarop de centrale cliëntenraad werkt, kan dit voordelen hebben.

Reageer op dit artikel