vraag & antwoord

Wie zitten er in een cliëntenraad?

Geen categorie

Mensen die zich op een positieve manier willen inzetten voor de zeggenschap van cliënten. Ze hebben vaak ervaring met en voelen zich betrokken bij de zorg- en dienstverlening. Het is van belang dat zij onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en het algemeen cliëntenbelang. Een cliëntenraad zal proberen mensen te werven die specifieke deskundigheid of ervaring […]

Mensen die zich op een positieve manier willen inzetten voor de zeggenschap van cliënten. Ze hebben vaak ervaring met en voelen zich betrokken bij de zorg- en dienstverlening. Het is van belang dat zij onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en het algemeen cliëntenbelang.

Een cliëntenraad zal proberen mensen te werven die specifieke deskundigheid of ervaring hebben, zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis en niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden: het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Een cliëntenraad die ‘van alles wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de organisatie en dus de kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten.

Meestal bestaat een cliëntenraad uit minimaal 5 leden. Zo’n aantal is nodig om voldoende representatief te zijn, taken en werkzaamheden te kunnen verdelen, tot meningsvorming te komen en contacten met de achterban te onderhouden. Om efficiënt te kunnen communiceren en vergaderen is een aantal van 12 leden het maximum.

Reageer op dit artikel