vraag & antwoord

<strong>Epd: wat gebeurt er met de gegevens die over de patiënt op papier staan?</strong>

Geen categorie

De bedoeling van het elektronisch patiëntendossier is dat gegevens zo veel mogelijk elektronisch beschikbaar zijn. Gegevens die nu op papier staan blijven bewaard, tenzij de gegevens op een verantwoorde wijze alleen in de computer opgeslagen worden. In de praktijk is het vaak nog zo dat gegevens zowel op papier als elektronisch bewaard worden. Papier of […]

De bedoeling van het elektronisch patiëntendossier is dat gegevens zo veel mogelijk elektronisch beschikbaar zijn. Gegevens die nu op papier staan blijven bewaard, tenzij de gegevens op een verantwoorde wijze alleen in de computer opgeslagen worden. In de praktijk is het vaak nog zo dat gegevens zowel op papier als elektronisch bewaard worden.

Papier of elektronisch maakt juridisch in beginsel geen verschil. Lid 1 van artikel 454, boek 7,  Burgerlijk Wetboek (artikel 454 WGBO) gaat over de dossierplicht van de zorgverlener. Wat precies onder het dossier moet worden verstaan, wat voor vorm het moet hebben (elektronisch, papier, of een combinatie) en welke gegevens het dossier moet bevatten, staat niet in de wet en de bijbehorende parlementaire geschiedenis.

Een aandachtspunt is wel dat elektronische handtekeningen pas dezelfde juridische waarde hebben als een handgeschreven handtekening indien voldaan is aan de eisen die in de Wet elektronische handtekeningen staan. De UZI-pas, het digitale paspoort voor zorgverleners, voldoet daar aan.

Daar waar handtekeningen in het geding zijn, wordt de zorgverleners aangeraden bij verdere volledige digitalisering, in een aparte klapper de handgeschreven handtekeningen te bewaren totdat hun systeem over elektronische handtekeningen beschikt.

Bron: Nictiz

Reageer op dit artikel