vraag & antwoord

LEPD: wat is het?

Geen categorie

De afkorting staat voor: Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Het LEPD is in ontwikkeling. Het is een virtueel dossier dat het uitwisselen van zorggegevens van individuele patiënten tussen diverse zorgaanbieders eenvoudiger moet maken. Zorgverleners kunnen actuele informatie over een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien, mits zij daartoe bevoegd zijn en daarvoor toestemming hebben […]

De afkorting staat voor: Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Het LEPD is in ontwikkeling. Het is een virtueel dossier dat het uitwisselen van zorggegevens van individuele patiënten tussen diverse zorgaanbieders eenvoudiger moet maken. Zorgverleners kunnen actuele informatie over een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien, mits zij daartoe bevoegd zijn en daarvoor toestemming hebben van de patiënten.

De patiëntgegevens blijven bij de bron: alleen verwijzingen naar medische gegevens worden centraal opgeslagen en niet de medische gegevens zelf. Als er voor een patiënt gegevens worden opgevraagd, wordt uit alle systemen die (onderdelen van) medische gegevens bevatten de voor de vragende zorgverlener benodigde gegevens opgevraagd. Zo blijft iedere zorgverlener verantwoordelijk voor de eigen dossiervorming maar kunnen anderen in de keten ze wel raadplegen.

Voor de toegang tot het EPD heeft een zorgverlener een elektronisch authenticatiemiddel nodig, de UZI-pas. Iedere zorgverlener met een UZI-pas kan via het landelijk schakelpunt (LSP) belangrijke gegevens opvragen uit de dossiers van andere zorgverleners over zijn patiënten. De zorgverlener krijgt de verzamelde gegevens vervolgens te zien op het scherm van zijn computer. In 2009 wordt een groot deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op het landelijk EPD. De wettelijke verplichting voor deze zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD gaat waarschijnlijk begin 2010 in, afhankelijk van de wetsbehandeling door de Eerste Kamer.

Info EPD
Nictiz
Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel