vraag & antwoord

<strong>WMCZ: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen</strong>

Geen categorie

Wat is het doel van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen? DoelHet bevorderen van medezeggenschap van cliënten van instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg. ToepassingDe wet is van toepassing op alle zorginstellingen die gefinancierd worden uit de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wmo. De wet is ook […]

Wat is het doel van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen?

Doel
Het bevorderen van medezeggenschap van cliënten van instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg.

Toepassing
De wet is van toepassing op alle zorginstellingen die gefinancierd worden uit de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wmo. De wet is ook van toepassing op instellingen voor verslavingszorg die worden gefinancierd door het ministerie van VWS, een gemeente of een provincie. Bewoners van een zorginstelling kunnen lid worden van een cliëntenraad. Zij kunnen dan meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen van de instelling. Zoals een verandering in de doelstelling van een zorginstelling, de begroting en de jaarrekening van een instelling, zaken op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne.

Samenvatting
Het doel van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is cliënten inspraak te geven. De WMCZ verplicht de instelling tot het instellen van een cliëntenraad. Deze behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad heeft verschillende taken. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de instelling over zaken die voor de cliënten belangrijk zijn. Bij belangrijke beslissingen – zoals over voedingsaangelegenheden van algemene aard, hygiëne en de klachtenregeling – moet de instelling eerst advies aan de cliëntenraad vragen. Wil de instelling van dat advies afwijken dan mag dat alleen als ze duidelijk kan maken waarom. Na een evaluatie van de WMCZ zijn er nu plannen om deze grondig te herzien. Mogelijk gaat de WMCZ straks op in de nieuwe Wet Cliënt en Kwaliteit van Zorg.

Reageer op dit artikel