artikel

Tabel draaiboek | sjabloon

Plannen en organiseren

Wat voor soort evenement je ook organiseert, elk evenement is uniek en kun je dus maar één keer tot een onvergetelijk succes maken. Elk event kent een andere voorbereiding, andere
samenwerkingspartners en een ander tijdspad. Uiteindelijk moeten alle ingrediënten waaruit het evenement is opgebouwd logistiek en operationeel naadloos op elkaar aansluiten. Een draaiboek met checklists is daarbij onmisbaar.

Tabel draaiboek | sjabloon

Bij werkelijk elk (!) evenement is een draaiboek nodig. En hoewel er altijd veel over te doen is: feitelijk is een draaiboek eigenlijk niets meer of minder dan een chronologische opsomming van alle feiten en afspraken die in het kader van het evenement zijn gemaakt.

De moeilijkheid zit er echter in dat álle acties erin moeten staan, hoe klein ook. Want alleen dan kan het optimaal zijn dienst doen en fouten voorkomen. Het draaiboek dient als leidraad en checklist tijdens het evenement. Het is je bijbel voor een feilloos verloop.

Hier een sjabloon-voor-een-draaiboek dat je naar eigen inzicht kunt gebruiken, invullen en aanvullen.

Reageer op dit artikel