checklist

CO2-uitstoot verminderen bij evenementen

Plannen en organiseren

Ga je een evenement organiseren? Dan volgen hier enkele voorbeelden om de CO2-uitstoot te verminderen.

Voornemens om komend jaar meer aandacht te hebben voor natuur en milieu en te denken aan het verminderen van de CO2-uitstoot? Dat past binnen het MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Communicatie rondom het evenement

 • In de communicatie met de doelgroep zoveel mogelijk gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen, waardoor je papiergebruik tot een minimum beperkt. Van een digitale uitnodiging tot het online beschikbaar stellen van hand-outs.
 • In de papierkeuze kiezen voor papier met een FSC-keurmerk. (Dit keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.)
 • In de keuze voor de drukker kiezen voor een drukker die zich aan geldende richtlijnen houdt. Zo mogen bepaalde lijmsoorten, reinigingsmiddelen en chemicaliën niet gebruikt worden.
 • Badges na afloop weer innemen voor hergebruik.

Vervoer en transport

 • Een locatie kiezen die voor de doelgroep centraal gelegen is en die met het openbaar vervoer goed te bereiken is.
 • Bezoekers stimuleren met het openbaar vervoer te reizen of te carpoolen. Bijvoorbeeld door carpoolmogelijkheden via de website van het evenement aan te dragen en eventueel gastenlijsten met woonplaatsen van deelnemers op deze site te tonen.  Ook de inzet van pendelbusjes vanaf het station kan gasten over de streep trekken om met het openbaar vervoer te reizen.
 • Werken met locale en regionale leveranciers (minder transport van materialen).
 • Afspraken zo efficiënt mogelijk inplannen en waar mogelijk voor telefonische afstemming kiezen. Conference calls of videoconferencing kan hier soms uitkomst bieden.

Catering

 • Werken met locaal geproduceerd eten en drinken.
 • Werken met fairtrade-producten. Denk aan fairtrade-chocolade, rijst, koffie en thee. 
 • Een cateraar selecteren die zoveel mogelijk werkt met biologische of producten met andere kenmerken van duurzaamheid. Let op: lang niet alle producten zijn biologisch verkrijgbaar. Een cateraar kan dus niet 100% biologisch zijn.
 • Gasten betrekken bij je MVO-doelstellingen: vraag gasten zich af te melden als ze verhinderd zijn, zo beperk je de no show tijdens het evenement. Dan kun je rekenen op meer realistische aantallen wat betreft eten en drinken.

Techniek

 • Duurzame energie gebruiken en zo min mogelijk energie gebruiken.
 • LED-verlichting gebruiken en aggregaten die werken op waterstof.
 • Inzetten van (projectie)apparatuur die voldoet aan de maximale normen ten aanzien van verbruikt vermogen.

Inrichting en decoratie

 • Milieuvriendelijke decoratie inhuren die kan worden hergebruikt.
 • Geen disposables gebruiken, of anders van biologisch afbreekbaar kunststof.
 • Kiezen voor leveranciers die er een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering op na houden. Zo werkt Triade Party Rent klimaatneutaal door CO2-uitstoot (die onder meer door hun vrachtwagens en vaatwasmachines wordt geproduceerd) te compenseren. 

Cadeau’s en give aways

 • Milieuvriendelijke, ‘groene’ give aways inzetten. Er zijn bijvoorbeeld ook USB-sticks verkrijgbaar van biologisch plastic.
 • Milieuvriendelijke, ‘groene’ schrijfblokken, pennen, potloden en beurstasjes inzetten.
 • Geen gevulde goodybags meegeven vol promotiemateriaal, waarvan een groot gedeelte ongelezen in de prullenbak verdwijnt, maar stapeltjes met folders apart uitstallen, zodat men zelf de relevante informatie eruit kan nemen.
 • Voor recepties en jubileumbijeenkomsten een cadeausuggestie meegeven voor het inzamelen van geld voor een goed doel. 

Met dank aan Lenny Kaarsgaren van Effectivents

Checklist evenementen organiseren
Evenementplanning: actielijst
Evenementenopbouw en -uitvoering: draaiboek
Tijdschema programmaonderdelen evenement
Tips bij de organisatie van een evenement
Evenement organiseren: uitbesteden of zelf doen?
Boek: Evenementen Support
Training: Evenementen organiseren

Reageer op dit artikel