checklist

Delegeren – tien nuttige tips

Plannen en organiseren

Bevoegdheid kun je delegeren, verantwoordelijkheid niet.

Dus als je een taak of een actie delegeert, dan delegeer je de bevoegdheid (het recht om die taak of actie uit te voeren) aan een ander. De eindverantwoordelijkheid (de plicht om verantwoording af te leggen) behoud je te allen tijde zelf.

Het volgende lijstje kan je behulpzaam zijn bij het delegeren:

  1. Definieer duidelijk wat de taak of actie inhoudt en welk resultaat je verwacht.*
  2. Definieer duidelijk waarom, hoe en wanneer de taak of actie uitgevoerd moet worden.*
  3. Definieer de bevoegdheden die je verleent.*
  4. Zoek iemand aan wie je de taak of actie kunt delegeren en die dat ook op de juiste wijze kan en het liefst ook iemand die het leuk, interessant of leerzaam vindt om deze taak of actie over te nemen.
  5. Check na het uitleggen van de punten 1 en 2 of de boodschap goed is overgekomen. Stel vragen om dit te bereiken.
  6. Maak afspraken over tussentijdse rapportage (indien van toepassing).
  7. Maak afspraken op welke wijze je kunt helpen.
  8. Reserveer tijd om die hulp ook te kunnen bieden.
  9. Informeer ook andere betrokkenen dat je deze taak gedelegeerd hebt. Dat voorkomt dat je in de tussentijd aangesproken wordt op deze taak.
  10. Controleer na afloop of de taak goed is uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, vergeet dan niet complimenten te geven en/of te bedanken.

*Gebruik eventueel papier of e-mail om een en ander goed vast te leggen. Over de meest eenvoudige zaken kunnen al misverstanden ontstaan … 

Timemanagementtips voor planning
Medewerkers motiveren
Werkdrukdiscussie met leidinggevende
Boek: Meer POWER met timemanagement 3.0
Training: Timemanagement

Reageer op dit artikel