checklist

Tien tips om je grenzen te bewaken

Plannen en organiseren

Weten je manager en je collega’s je altijd te vinden met hun vragen, verzoeken en/of opdrachten?

En vind je het lastig om ‘nee’ te zeggen, hoewel je niet altijd tijd hebt om aan deze vragen te voldoen? Hieronder tien tips om ‘nee’ te leren zeggen en tóch je baas en je collega’s te vriend te houden.

 1. Planning
  Maak in overleg met je manager en/of collega’s een jaar-, maand-, week- en dagplanning waarin je gezamenlijk de prioriteiten (van jouw werkzaamheden) bepaalt. Vanuit dit gezamenlijke plan zal het gemakkelijker zijn collega’s aan te spreken als zij over jouw grenzen gaan.
 2. To-do-lijst
  Maak aan het begin van je werkdag een to-do-lijst van werkzaamheden in volgorde van prioriteit, met daarbij ook een inschatting van hoelang een bepaalde taak gaat duren. Zo heb je voor jezelf helder welke verzoeken en vragen je wel of niet kunt beantwoorden.
 3. Eerst nadenken
  Eerst denken:
  – Waarom ik? Is dit mijn taakgebied?
  – Waarom nu? Is het urgent, dringend?
  – Waarom zo? Je kunt onderhandelen over de werkwijze.
 4. Proactief taalgebruik
  Gebruik bij het onderhandelen proactief taalgebruik in plaats van reactief taalgebruik. Dat klinkt klantvriendelijker, waardoor de ander eerder bereid is jouw grenzen te accepteren. ‘Ik wil je heel graag helpen, maar heb nu andere prioriteiten. Morgen lukt het wel.’
 5. Wees flexibel
  Wees flexibel, maar bewaak wel je grenzen door bij dwingende verzoeken, vragen of opdrachten aan te geven dat je deze graag voor je manager wilt uitvoeren, maar dat andere werkzaamheden dan blijven liggen. Je kunt vragen hoe je dit samen oplost, maar je kunt ook de keuze bij je manager laten, waarbij je natuurlijk wel je werktijden in acht neemt.
 6. Nee is nee
  Niet zwichten voor doordrammers. Nee is nee!
 7. Anticipeer
  Houd een klein deel van de dag vrij (1/5 deel bijvoorbeeld). Zo anticipeer je op onverwachte vragen en verzoeken.
 8. Gezamenlijk belang
  Voorkom een welles-nietesspelletje door te onderhandelen vanuit gezamenlijke belangen en te streven naar een win-winsituatie.
 9. Denk in mogelijkheden
  Denk tijdens de onderhandeling in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. De gedachten ‘Het lukt mij’ en ‘We komen hier samen uit’ helpen daarbij.
 10. Een goede houding
  Neem tijdens de onderhandeling een rustige, positieve en gelijkwaardige houding aan; maak oogcontact, zit rechtop, praat met duidelijke stem, ondersteund door gebaren. Bij een underdogpositie heb je de onderhandeling bij voorbaat al verloren.

Bron: Sonja Hottenhuis in Management Support Magazine

Assertief nee zeggen
Assertieve gedachtes
Check je assertiviteit
Twaalf tips om rust te brengen in wat je doet
Tijdschrift: Management Support Magazine
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel