nieuws

Steeds meer creatieve evenementen

Plannen en organiseren

Creatieve evenementen zijn in opkomst. Naar schatting heeft 15 procent van de evenementen anno 2000 al een zogenoemde creatieve invulling. Wat kan deze trend voor jou, als organisator van festiviteiten, betekenen?

Massaal wordt er gekleurd, samen gekookt en geknutseld. Met elkaar tipi-tenten ontwerpen en beschilderen in aardetinten, Indianenkreten brullen op oerritmes en gezamenlijk mediteren bij zonsopgang. Creatieve evenenement zijn in.

CREATIVITEIT

Creativiteit is in het bedrijfsleven belangrijk om zakelijke conflicten op te lossen, beslissingen te nemen of nieuwe producten te ontwikkelen. De kracht van creatieve evenementen zit in de combinatie van inhoud, actieve betrokkenheid, plezier en samenwerking: deelnemers worden gedwongen op een actieve manier samen na te denken over bijvoorbeeld een concreet probleem, hun eigen functioneren, de bedrijfscultuur in een andere omgeving die door de meesten als plezierig wordt ervaren. Binnen de gegeven kaders voeren de deelnemers hun eigen regie.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van je evenement bepaalt de invulling van je creatieve evenement. Creatieve evenementen worden vaak ingezet als hulpmiddel voor bijvoorbeeld: respect voor elkaar kweken, samenwerking bevorderen tussen afdelingen of bedrijven, een complex probleem tot de kern terugbrengen. Het stimuleren van creativiteit kan zelf een doelstelling zijn.

DREMPELVREES

Veel mensen hebben drempelvrees als ze uitgenodigd worden voor een creatief evenement. Meestal wordt in de uitnodiging ook niets concreets gezegd over de invulling. Mensen hebben het idee dat ze zich ‘bloot’ moeten geven ten overstaan van colle-ga’s en zich kwetsbaar moeten opstellen. Daarom is het belangrijkste criterium bij het selecteren van een leverancier van creatieve evenementen: de begeleiding.

BEGELEIDERS

Bij begeleiders van creatieve evenementen moet je erop letten dat:

  • ze goed met groepen kunnen omgaan
  • ze de zakelijke omgeving kennen
  • ze de gasten laten schitteren en niet zichzelf

Reageer op dit artikel