nieuws

Toilet in Nederlandse hotels vies

Plannen en organiseren

Toiletten in Nederlandse en Belgische hotels zijn doorgaans stukken viezer dan die in hotels in Groot-Brittannië. Een Brits mystery guest-onderzoek wees dat uit.

Dat toiletten in Engeland schoner zijn dan in Nederland en België blijkt uit een Brits mystery guest-onderzoek onder hotels in vier Europese landen. Engeland komt er in het onderzoek het beste af. Met name als het om service gaat scoren de Britten beter (85% vindt de service professioneel) dan de Fransen (82%) en de Nederlanders en Belgen (78%). Wat betreft gastvrijheid komen de Britten er dui-delijk minder florissant uit. Qua uiterlijk voorkomen scoort hotelpersoneel in Nederland weer beduidend hoger dan collega’s in andere landen. In hotels in Engeland werd veel vaker de wijn van de maand aangeboden voor het diner (42%, Frankrijk 19% en Nederland/België 20% en ook kreeg men in Engeland vaker een drankje aangeboden.

Reageer op dit artikel