nieuws

Zakenreiziger reist te duur

Plannen en organiseren

Nederlandse multinationals kunnen op hun internationale zakenreizen en korte uitzendingen (tot een jaar) nog veel bezuinigen. Zowel op het gebied van salaristoeslagen, verrekening van fiscale voordelen als sociale zekerheid is volop ruimte voor kostenbesparende maatregelen.

Uit een onderzoek van de Global Human Resource Solutions Groep van PricewaterhouseCoopers onder 81 Nederlandse multinationals blijkt dat zakenreizigers veel te duur reizen. Uit het onderzoek blijkt dat het beleid van Nederlandse bedrijven op dit punt vooral wordt bepaald door de bedrijfscultuur en dat ze zich veel minder laten leiden door bedrijfseconomische principes.

TOESLAG

Een kwart van de bedrijven betaalt bij zakenreizen naast de vergoeding van de kosten van de medewerkers, een algemene toeslag die kan oplopen tot 50 procent van het salaris. Bij bedrijven die een vaste toelage geven, varieert deze van vijftien tot 548 gulden per dag. Onderzoeker Loes Geerlings: ‘Die verschillen zijn te groot om te kunnen verklaren uit alleen de persoonlijke omstandigheden van de betrokken werknemer’.

BELASTING

Verder lijkt er winst te behalen op de omgang met de fiscale gevolgen van de uitzendingen. In de meeste gevallen gaat het eventuele belastingvoordeel nu naar de werknemer, terwijl eventuele belastingnadelen voor rekening van de werkgever komen. Behalve dat die situatie financieel ongunstig is voor de werkgever, creëert hij ook nog eens onbedoelde ongelijkheid tussen medewerkers.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Daarnaast spreken de onderzoekers hun zorg uit over de wijze waarop bedrijven omgaan met sociale verzekeringen tijdens zakenreizen en korte detacheringen. Bij verblijf in het buitenland langer dan een maand is volgens de adviseurs van PricewaterhouseCoopers een verklaring van de Nederlandse autoriteiten dat de medewerker in Nederland verplicht sociaal verzekerd blijft, sterk aan te raden.

KOSTENBEWUSTZIJN

De onderzoekers verwachten dat de toenemende internationalisering in een concurrerende markt bedrijven ertoe zal dwingen om meer kostenbewust naar zakenreizen en korte detacheringen te kijken. Loes Geerlings: .We zijn van plan om elke twee tot drie jaar een dergelijk onderzoek uit te voeren, zodat we de ontwikkelingen en trends kunnen gaan volgen. Wanneer de bedrijven zich bewuster worden van de kostenbesparingen die mogelijk zijn, zal het beeld er bij het volgende onderzoek waarschijnlijk al heel anders uitzien.

Reageer op dit artikel