vraag & antwoord

Waar vind ik een voorbeeld van een evaluatieformulier om uit te delen aan de deelnemers van een evenement?

Plannen en organiseren

Je hebt een goed beeld nodig van wat je precies wilt weten. Daarnaast moet de vragenlijst (de evalua-tie) niet te lang zijn en in duidelijke, eenvoudige taal geschreven zijn. Een gesloten enquête (met aankruisbare antwoorden) is makkelijk te verwerken en goed te vergelijken. Stel de vragenlijst zo op dat je hem volgend jaar weer kunt […]

Je hebt een goed beeld nodig van wat je precies wilt weten. Daarnaast moet de vragenlijst (de evalua-tie) niet te lang zijn en in duidelijke, eenvoudige taal geschreven zijn.
Een gesloten enquête (met aankruisbare antwoorden) is makkelijk te verwerken en goed te vergelijken. Stel de vragenlijst zo op dat je hem volgend jaar weer kunt gebruiken.

Onderwerpen waarover je vragen kunt stellen zijn:
– niveau en bereikbaarheid van de locatie
– niveau en service van de catering
– inhoud, niveau en presentatie van de lezingen
– verhouding prijs-kwaliteit
– gewenste onderwerpen voor volgende keer

Aandachtspunten voor het opzetten van de vragenlijst:
– maak korte, duidelijk geformuleerde vragen
– bouw de vragen logisch op, één onderwerp per vraag
– geef gestructureerde antwoordmogelijkheden (vijf- of tien puntenschaal van slecht-naar-goed)
– stel geen overbodige vragen
– zorg voor een pen en schrijfmogelijkheden
– deel de enquête uit op een moment dat de meeste mensen in de gelegenheid zijn hem in te vul-len
– geef genoeg tijd om de vragenlijst in te vullen
– geef duidelijk aan waar het formulier kan worden ingeleverd (liever niet laten opsturen, want dat gebeurt zelden)

Op de cd-rom Klanttevredenheid van FactoMedia kun je standaard vragenlijsten downloaden, maar ook je eigen enquête samenstellen. Je kunt de cd-rom bestellen bij de shop.

Reageer op dit artikel