blog

Toverformule voor echt fijne feestdagen

Persoonlijke ontwikkeling

Ubuntu

Een warm klinkend woord dat vorige week veel te horen was in verband met het overlijden van Nelson Mandela. Op Wikipedia is er het volgende over te vinden. Een veel gebruikte definitie van ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”. Een definitie van Aartsbisschop Desmond Tutu (1999) is:

“Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd, gemarteld of onderdrukt.”

Prachtige woorden! Niemand die dit meer in praktijk bracht dan Mandela, en dat onder heel zware omstandigheden.

Het gemeenschapsbelang
Ook op de radio gonsde het van de Mandela-berichten. Op zeker moment hoorde ik dat ubuntu ook zou inhouden dat de gemeenschap en haar belang zwaarder wegen dan het individu en diens belang. Oei. En ik dan? In onze westerse beschaving is individualiteit de laatste eeuwen juist een heilig huisje geworden. Ook ik hecht eraan. Ik kan eigenzinnig zijn, en houd er lang niet altijd van om mij te voegen.

Egoïstisch
In het verleden was dit een behoorlijk spanningsveld voor me, en zeker in december. Maakte ik het mezelf naar de zin, of de ander(en)? Het idee dat anderen me egoïstisch konden vinden, was een nachtmerrie voor me. En zelf wilde ik natuurlijk ook helemaal niet als een zelfzuchtige vrouw door het leven gaan. Toch kwamen mijn behoeften soms danig in de verdrukking. En dat voelde niet goed! Maar er is iets veranderd. Waar ik voorheen een strijd ervoer tussen mijn wil en belangen en die van de ander, ervaar ik nu vaker dat belangen in elkaar grijpen. Als ik doe wat slecht is voor de ander, gaat het niet goed met mij, want zo wil ik niet leven. Doe ik wat slecht voor mij is, dan kan ik de ander niet dienen. Dus doe ik meer dan voorheen voor anderen als ik voel dat ik er happy bij blijf. En doe ik nog maar heel weinig voor een ander wat slecht is voor mij.

Shine
Ik heb goeie hoop dat Mandela mij dit niet kwalijk neemt. Die hoop put ik uit onderstaande tekst van Marianne Williamson, die hij uitsprak bij zijn inauguratie.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves: who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feal insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Lijkt het je wat om hiernaar te leven? Maak dan jouw eigen ideale decembermix tussen gemeenschapszin en je eigenheid. Laat je angst los en wees autonoom. Wees je bewust van wat je deze wereld (jouw wereld(je)) brengt. Weinig zo krachtig als je missie om je persoonlijk leiderschap te versterken. Laat jouw unieke licht in alle vrijheid schijnen. Geniet – in verbinding met jezelf en anderen. En geef hen de ruimte om datzelfde te doen.

Heleen ter Avest van Invest Coaching & Training helpt vrouwen met drive om met meer voldoening, plezier en succes de regie te nemen in hun werk en leven. Zij schreef het gratis e-bookje I am a superwoman!? Ervaar je kracht met 7 filmtips voor meer flow & succes. www.vrouwenmetdrive.com.

Reageer op dit artikel