checklist

Netwerken: hoe breid je een netwerk uit? (3)

Persoonlijke ontwikkeling

Tips om je netwerk verder uit te breiden.

1) De eerste stap: maak een lijst van alle mensen die je kent. En dan niet alleen familie en vrienden, maar ook van oppervlakkige kennissen en andere personen die je ooit wel eens gesproken hebt. Een goed criterium: mensen die je zou groeten als je ze op straat tegenkomt.

2) Zorg dat je je persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten kent.

3) Kijk dan of en zo ja hoe je in welk netwerk zou passen.

4) Formuleer een doelstelling. Wat is de bedoeling van de uitbreiding van je netwerk? Wat wil je precies bereiken? En, nog belangrijker, wat kun jij bijdragen aan het netwerk? Een netwerkrelatie is immers nooit eenzijdig.

5) Als je dit allemaal op een rijtje hebt, kun je doelgericht mensen gaan opsporen en benaderen. Leg bij voorkeur op een informele manier contact met de mensen aan wie je wat denkt te hebben. Organiseer zo nodig zelf een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Geef de persoon om wie het gaat aandacht en zorg dat hij of zij zich thuisvoelt bij jou. Ga echter nooit verwachtingen bij de ander creëren die je niet kunt waarmaken. Speel de ander de bal toe als je de mogelijkheden daartoe hebt.

Netwerken (1)
Netwerken (2)
Online netwerkprofiel
Boek: Externe communicatie
Training: De secretaresse als gatekeeper

Reageer op dit artikel