checklist

Wat te doen bij dreigend ontslag?

Persoonlijke ontwikkeling

1. Protesteer

Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, maak dan direct duidelijk dat je het hier niet mee eens bent. Als je niet protesteert, verzwakt dat niet alleen je rechtspositie, maar loop je ook het risico niet in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

2. Alles op papier
Meestal word je in eerste instantie mondeling geïnformeerd over een dreigend ontslag en doet je werkgever direct een voorstel. Vraag hem om de redenen van het ontslag en een eventueel voorstel op papier te zetten.

3. Deskundig advies
Het arbeidsrecht is een juridische slangenkuil. Hoewel een behulpzame buurman zich nog wel eens goedbedoeld wil opwerpen als vraagbaak, is ontslagrecht werk voor specialisten.

4. Dossier bijhouden
Soms komt een ontslag onverwacht, een andere keer heb je het misschien al lange tijd zien aankomen. De meeste werkgevers houden een (personeels)dossier bij waarin alle verwikkelingen over jou en je arbeidsovereenkomst worden bijgehouden. Wees hierop bedacht en houd zelf ook een dossier bij. Laat brieven van je werkgever met kritiek op je functioneren niet onbeantwoord.

5. Werk door
Nadat je hebt gehoord dat je ontslagen wordt, is de sfeer op de werkplek vaak om te snijden. Toch is het van belang om je werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten. Daarmee geef je namelijk het signaal af dat je het niet met het ontslag eens bent.

6. Lever niets in
Lever geen eigendommen in, zoals je gsm of laptop; ook dat kan later worden uitgelegd als instemmen met je ontslag.

7. Vrijstelling van werkzaamheden
Men kan je meedelen dat het beter is voorlopig maar thuis te blijven. Je wordt dan vrijgesteld van werk. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Ook dit kan later worden uitgelegd als instemmen met je ontslag.

8. Zeg niets
Laat je werkgever het woord voeren tijdens een ontslaggesprek en vertel nooit dat je al op banenjacht bent. Als je geconfronteerd wordt met lastige vragen – jij zag je ontslag toch ook wel aankomen? – zeg dan dat je bent gekomen om de informatie van je werkgever aan te horen en dat je later op de zaak zult terugkomen.

9. Laat je niet ‘helpen’
Sommige werkgevers bieden aan om advies in te winnen bij een bevriende adviseur. Kies liever voor een onafhankelijk adviseur.

10. Maak geen ruzie
Bij ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Probeer ze in bedwang te houden. Lukt dat niet, zeg dan dat je het gesprek wilt beëindigen en schriftelijk wilt voortzetten.

Hoe overleef ik de kredietcrisis?
Solliciteren
Waar moet de werkgever rekening mee houden bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden?
Boek: Ontslag in stijl
Training: Specialisatie personeelswerk

Reageer op dit artikel