checklist

Functioneringsgesprek: duidelijkheid

Persoonlijke ontwikkeling

Weet waar je staat als het om je functioneren gaat.

Doel

Het doel van functionerings- en beoordelingsgesprekken is om ervoor te zorgen dat je weet hoe je beter kunt presteren.
Een functioneringsgesprek werkt twee kanten op: je krijgt feedback van je leidinggevende over je prestaties en verwachtingen. En jij kunt feedback aan je manager geven over hoe hij/zij je zo goed mogelijk kan steunen.
Belangrijk hierbij is dat je duidelijk bent en zelf ook verantwoordelijkheid neemt voor de gesprekken en de evaluatie.

Duidelijkheid over de procedure, de agenda en het doel

Van belang is dat je het hele systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken begrijpt. Vraag anders je leidinggevende om meer informatie. Hoe vaak worden de gesprekken gehouden? Wanneer moet je agendapunten inleveren? Hoe gaat het met het verslag? Het kan handig zijn om je functieomschrijving erbij te pakken.

Duidelijkheid over de feedback die je krijgt

Zorg dat je begrijpt wat er wordt gezegd. Als je te horen krijgt dat je je klantvriendelijker moet opstellen, vraag dan dóór. Zeg dan bijvoorbeeld: ‘Wat bedoel je concreet met klantvriendelijk? Hoe moet straks blijken dat ik klantvriendelijker ben?’

Duidelijkheid over je eigen mening

Geef duidelijk aan wat jouw standpunt is en wees expliciet waarom je er zo over denkt. Ga geen machtsstrijd aan, want die zul je waarschijnlijk verliezen, maar je kunt wel bezwaar maken tegen opmerkingen die in het verslag komen te staan. Dit lijkt misschien niet zinvol, maar mocht het ooit tot een conflict komen, dan kan het in je voordeel zijn dat je bezwaar hebt gemaakt.

Duidelijkheid over je rechten en plichten

Deze gesprekken werken in het voordeel van je werkgever én van jou. Je krijgt inzicht in je prestaties en hoe er over je werk wordt gedacht. Dat kan positief zijn, als je bijvoorbeeld promotie krijgt of als je een opleiding mag doen. Het kan ook negatief zijn als men niet tevreden is over je werk. Zorg dus dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Welke rechten kun je ontlenen aan de uitspraak dat je promotie krijgt?
En als er problemen zijn, kun je een deskundige inschakelen voordat je bijvoorbeeld een ontslagregeling tekent of instemt met verandering van je contract.

Functioneringsgesprek: voorbereiding
Formulier: Voor functioneringsgesprekken
Training: Bewust mondeling communiceren

Reageer op dit artikel