checklist

Loopbaangesprek voeren

Persoonlijke ontwikkeling

In een loopbaangesprek bespreek je je ontwikkeling in je werk en binnen de organisatie.

Het gaat, meer nog dan bij een functioneringsgesprek, om:

– zelfsturing bij je ontwikkeling in werk en loopbaan,
– jouw ontwikkeling op langere termijn en
– afstemmen van je talenten en doelen aan de ene kant en de te realiseren doelen en te leveren prestaties binnen de organisatie aan de andere kant.

Deze checklist kun je gebruiken bij zo’n gesprek.

Deel A: Ontwikkelingsrichting

1. In welke richting wil je je ontwikkelen?

Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden. 

 • Ik wil verder gaan in mijn huidige functie met mijn huidige werkzaamheden.
 • Ik wil verder gaan in mijn huidige functie met andere werkzaamheden.
 • Ik wil doorstromen naar een andere functie / een ander werkgebied op gelijk niveau in de organisatie of daarbuiten.
 • Ik wil doorstromen naar een andere functie / een ander werkgebied op een hoger of lager niveau in de organisatie of daarbuiten.
 • Anders namelijk ……… (door jou verder in te vullen).

2. Wanneer je van werkzaamheden / functie wil veranderen, naar welke werkzaamheden / functie gaat jouw belangstelling uit?

3. Wat kun je doen om je in de gewenste richting te ontwikkelen of je competenties voor je huidige werkzaamheden te versterken?

4. Heb je al afspraken gemaakt over deze ontwikkelingsrichting? Zo ja,

 • Met wie heb je hierover afspraken gemaakt?
 • Welke afspraken heb je hierover gemaakt?
 • Hoe is de voortgang van deze afspraken? Bepaal hierbij wat gerealiseerd is, wat nog gerealiseerd moet worden en wat daarvoor nodig is.

5. Welke afspraken over de gewenste ontwikkelingsrichting wil je (alsnog) maken? Bepaal daarbij:

 • Met wie maak je deze afspraken?
 • Vóór wanneer maak je deze afspraken?
  Bepaal voor jezelf een datum waarop je deze afspraken gemaakt hebt.
 • Hoe bewaak je deze afspraken?
  Maak hierover afspraken met jezelf en degene met wie je afspraken maakt over jouw ontwikkelingsrichting.

6. Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Deel B: Te ontwikkelen competenties

1. Welke competenties wil je ontwikkelen?

Bekijk hiervoor de gedefinieerde competenties voor jouw organisatie, jouw functie, jouw gewenste functie of raadpleeg dit competentieprofiel. 

2. Wat wil je met betrekking tot deze competenties beter of anders doen?

3. Wat kun je doen om deze competenties in de gewenste richting te ontwikkelen?

4. Heb je al afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze competenties? Zo ja,

 • Met wie heb je hierover afspraken gemaakt?
 • Welke afspraken heb je hierover gemaakt?
 • Hoe is de voortgang van deze afspraken? Bepaal hierbij wat gerealiseerd is, wat nog gerealiseerd moet worden en wat daarvoor nodig is.

5. Welke afspraken over de te ontwikkelen competenties wil je (alsnog) maken? Bepaal daarbij:

 • Met wie maak je deze afspraken?
 • Vóór wanneer maak je deze afspraken?
  Bepaal voor jezelf een datum waarop je deze afspraken gemaakt hebt.
 • Hoe bewaak je deze afspraken? Maar hierover afspraken met jezelf en degene met wie je afspraken maakt over jouw ontwikkelingsrichting.

6. Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Bron: Robijns Opleiding en Training, www.robijnsopleiding.nl

Optimaal functioneren
Functioneringsgesprek: duidelijkheid
Verwachtingen van je manager
Functioneringsgesprek: voorbereiding
Formulier voor functioneringsgesprekken
Training: Proactief functioneren

Reageer op dit artikel