checklist

Functiewaardering

Persoonlijke ontwikkeling

Ongeveer 70% van de secretaresses is in een salarisschaal ingedeeld via een functiewaarderingssysteem. Hoe wordt zo’n waarderingssysteem eigenlijk gemaakt?

Dat kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het beoordelen van een secretaressefunctie op basis van de volgende vragen:

 • Hoeveel invloed heeft de secretaresse en welke gevolgen kan haar werk hebben voor de organisatie?
  Bij ‘invloed’ wordt gekeken naar hoeveel invloed de secretaresse heeft op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
  Bij ‘gevolgen’ wordt gekeken naar de belangen van de organisatie die bij het uitoefenen van de functie op het spel staan. Verder telt mee of het een leidinggevende functie betreft, en zo ja, aan hoeveel medewerkers er leiding wordt gegeven.
 • Hoeveel kennis heeft de secretaresse nodig en hoe complex is die kennis?
  Hier gaat het over alle praktische en feitenkennis die nodig is om de functie te vervullen. Ook kijkt de personeelsfunctionaris naar hoe breed en diep de secretaresse deze kennis moet toepassen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Tegen welke problemen kan de secretaresse aanlopen?
  Hoe ingewikkeld zijn de problemen en vraagstukken waar de secretaresse mee te maken kan krijgen en hoeveel vrijheid heeft zij in haar manier om met deze problemen en vraagstukken om te gaan.
 • Wat wordt van de secretaresse verwacht op het gebied van communicatie?
  Hierbij gaat het om de vraag of de secretaresse anderen moet informeren, beïnvloeden of overtuigen. Het is hierbij van belang te beoordelen hoe diepgaand de communicatie is en hoeveel tact hiervoor nodig is.
 • Worden er speciale eisen gesteld aan de secretaresse of zijn er inconveniënten*?
  Hierbij moet je denken aan verzwarende werkomstandigheden zoals een eenzijdige werkhouding, fysieke belasting door beeldschermwerk, negatieve werksfeer.

* ongemakken, bezwaren

Management Support Salariswijzer
Salarisonderzoek 2010
Boek: Een functie met inhoud
Training: Verder als secretaresse

Reageer op dit artikel