checklist

Twaalf soorten irrationele gedachten

Persoonlijke ontwikkeling

Allemaal hebben we onze eigen irrationele gedachten: gedachten die niet reëel en consistent zijn.

Toch herkennen we deze gedachten vaak niet als irrationeel, omdat we denken dat ze op een waarheid zijn gebaseerd. Pas als we ze bewust overdenken of bespreken, komen we erachter dat onze gedachten misschien wat extreem zijn.

Albert Ellis, grondlegger van de ‘rationeel emotieve therapie’ (RET), onderscheidde twaalf soorten irrationele gedachten die mensen soms heel onbewust gebruiken.

Ga eens na op welke jij je weleens betrapt. Je ervan bewust zijn is het halve werk!

 1. Behoefte aan goedkeuring door anderen
  Mensen willen graag aardig gevonden worden door anderen. Ze vergeten dan dat dit niet altijd kan; smaken verschillen nou eenmaal.
 2. Hoge verwachtingen van zichzelf
  Iemand wil op elk terrein van zijn leven competent of zelfs de beste zijn. Dat wordt natuurlijk erg vermoeiend en kan tot een hoop frustratie leiden.
 3. Beschuldigen
  Ervan uitgaan dat sommige mensen slecht zijn en daarom voortdurend in de gaten moeten worden gehouden en gestraft.
 4. Frustratiegevoeligheid
  Gefrustreerd reageren als de dingen niet precies gaan zoals verwacht. De trein komt vijf minuten te laat en we beginnen te vloeken.
 5. Emotionele onverantwoordelijkheid
  Menselijk verdriet en lijden beschouwen als iets dat van buitenaf komt. Denken at je totaal geen controle hebt over wat het met je doet. Zo’n houding maakt iemand passief en machteloos.
 6. Overbezorgdheid
  De kans en gevolgen van negatieve gebeurtenissen overschatten. Een inbraak is niet leuk, maar je er voortdurend druk om maken en denken dat je daar jaren last van zult hebben, is niet functioneel.
 7. Probleemvermijding
  Problemen gewoon maar niet onder ogen zien, want dan moet je er wat aan doen. Meestal worden de gevolgen echter alleen maar erger als je ze negeert.
 8. Afhankelijkheid
  Ervan uitgaan dat je het niet kunt redden zonder de hulp van anderen.
 9. Ervan uitgaan dat we niet kunnen veranderen
  Ervan uitgaan dat het verleden bepalend is voor ons gedrag van nu en dat dat altijd zo zal zijn.
 10. Perfectionisme
  Alles moet perfect zijn voordat het goed is. Minder goede of tijdelijke oplossingen zijn onacceptabel.
 11. Zorgen om andere mensen
  Je moet je altijd in alle omstandigheden druk maken om het lot van andere mensen. Dat is een hoop werk.
 12. Behoefte aan controle
  Het is moeilijk of onmogelijk om met waarschijnlijkheden en onzekerheden te leven. Een leven zonder die waarschijnlijkheden en onzekerheden bestaat echter niet.

De 16 drijfveren van een mens
Assertieve gedachtes
Irrationele en rationele gedachten
Boek: Vergroot uw emotionele intelligentie
Training: Effectiever met emotionele intelligentie

Reageer op dit artikel