checklist

De veranderbalans: hoeveel verandering kun jij aan?

Persoonlijke ontwikkeling

Verlammend of uitdagend?

Ben jij iemand die veel veranderingen verlammend vindt werken of juist iemand die dat wel uitdagend vindt? Het is belangrijk je persoonlijke veranderbalans in de gaten te houden. Dat is je innerlijke kompas, dat aangeeft of je de veranderingen nog aankunt of niet.

Reflectie
Je veranderbalans kun je alleen aflezen als je op je werk regelmatig reflecteert op je werkzaamheden. Je neemt daarbij even afstand van het hier en nu en overziet je pakket aan werkzaamheden, de sfeer in de organisatie waar je werkt en bekijkt of dat voor jou een evenwichtige werksituatie is. Zijn er genoeg uitdagingen of juist iets te veel?

Vier vragen
Beantwoord de volgende vier vragen waarmee je kunt reflecteren op je veranderbalans. Ze zijn vrij algemeen van aard en gaan niet over jouw specifieke werksituatie. Hoe concreter je een eigen situatie voor ogen neemt, hoe duidelijker het wordt hoe jij met veranderingen omgaat.

1. Hoe gehecht ben je aan de gangbare werkwijze?
Er wordt een nieuwe versie van een veelgebruikt softwarepakket op jullie afdeling ingevoerd. Ga je zitten wachten tot je ‘gedwongen’ wordt je aan te passen en blijf je zo lang mogelijk werken met de versie die je gewend bent, maar die al lang achterhaald is en minder kan, of sta je als eerste in de rij bij de implementatie en bied je je graag aan bij een pilot?

Welk cijfer geef je jezelf op een schaal van 1-10? Motiveer je antwoord.

Gehecht aan gangbare werkwijze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

2. Hoelang blijf je jezelf en anderen vragen stellen over de noodzaak van veranderen?
Er veranderen dingen op je werk waar je niet om gevraagd hebt. Vroeger notuleerde je de wekelijkse managementvergadering en nu is dat notuleren in je takenpakket ‘geschrapt’ en heb je er een planningstaak bij gekregen. Ga je zitten nadenken over hoe het toch zo gekomen is en ben je bang de controle over je werkzaamheden kwijt te raken? Of durf je met een open houding aan de slag met andere taken: focus je op het hier en nu en sta je open voor het inspelen en vooruitspelen op nog meer veranderingen?

Welk cijfer geef je jezelf op een schaal van 1-10? Motiveer je antwoord.

Openstaan voor (nog meer) veranderingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

3. Hoe goed voel je verandering aankomen?
De organisatie waar je bij werkt, is bezig te fuseren en je weet dat je dan naar een andere locatie gaat verhuizen en dat jullie samengevoegd gaan worden met het secretariaat van de fusiepartner. Wacht je af en denk je ‘dat zien we dan weel weer’, of ga je je al een beetje verdiepen in wat dat voor jouw werkzaamheden gaat betekenen? Of zoek je zelfs al contact met je nieuwe collega’s voor een verkennend gesprek?

Welk cijfer geef je jezelf op een schaal van 1-10? Motiveer je antwoord.

Inspelen op veranderingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4. Hoe snel durf je je over te geven aan de ander en aan andere werkwijzen?
Je werkt al een tijd met een bepaald planningssysteem. Dat heeft wel zo zijn beperkingen, maar jullie werken er al jaren mee en het voldoet. Op een dag komt er een nieuwe collega op de afdeling werken en die vertelt enthousiast over een ander systeem. Dat gebruikte zij bij haar vorige baan en dat kan meer, is sneller en niet echt heel moeilijk in het gebruik. Laat je je verleiden door haar enthousiasme en gaan jullie een voorstel indienen om dat systeem ook te gaan gebruiken of denk je: leuk verhaal, aardig meisje, maar hier doen wij het zo?

Welk cijfer geef je jezelf op een schaal van 1-10? Motiveer je antwoord.

Openstaan voor anderen en voor andere werkwijzen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

Proactief taalgebruik: 15 korte tips
Irrationele en rationele gedachten
Je eerste 100 dagen
Boek: Sterk staan door proactief communiceren

Reageer op dit artikel