checklist

Hoe voer ik een dialoog met mezelf?

Persoonlijke ontwikkeling

Je kunt meer bereiken als je eerst luistert naar wat je zelf wilt, daarna naar wat de ander wil, en pas daarna je wensen uitspreekt.

Een dialoog voeren met jezelf (zelfempathie) kent de volgende stappen:

  1. Signaleren
  2. Erkennen
  3. Luisteren
  4. Controleren

1. Signaleren
Zelfempathie begint bij het signaleren dat je zelfempathie nodig hebt. Merk je dat je geïrriteerd raakt? Hoelang duurt het voordat je daar last van hebt? En wanneer heb je er zo veel last van dat je wel iets moet doen?

Zoals bij veel dingen, helpt het om dit soort zaken vroeg te signaleren. Je kunt dan makkelijker ingrijpen. Als je irritatie hoogt oploopt, komen je woorden vaak onbedoeld hard naar buiten.

2. Erkennen
Misschien heb jij ook geleerd: eerst de ander, dan ikzelf. Het is een verkeerde vertaling van de bijbelse wijsheid: heb uw naaste lief als uzelf. Letterlijk betekent dit immers:

Naarmate je meer van jezelf houdt, kun je ook meer van een ander houden.

Hoe eerder je signaleert en erkent dat je even naar jezelf moet luisteren, hoe gemakkelijker en sneller het vaak gaat. Daar heb je zelf iets aan, en daar hebben anderen in je omgeving iets aan!

3. Luisteren
Dan begint het eigenlijke luisteren. Dat betekent: luisteren naar alle gevoelens en gedachten in je hoofd.

Alle gedachten zijn even belangrijk, dus ook de gedachten die op dat moment even niet zo goed uitkomen.

4. Controleren

Ten slotte de stap van het controleren. Vraag jezelf als je klaar bent met luisteren af: heb ik genoeg naar mezelf geluisterd? Wat genoeg is, is per persoon en per situatie verschillend. Probeer deze vraag eerlijk te beantwoorden. Als je niet genoeg naar jezelf hebt geluisterd, is de kans groot dat je binnen korte tijd weer signalen krijgt.

Goed kunnen luisteren naar jezelf is een belangrijke vaardigheid als je goed wilt kunnen luisteren naar anderen.

 

Gesprekstechnieken: luisteren
Goed voorbereid onderhandelen
Tips om nee te leren zeggen
Boek: Wat willen ze nou eigenlijk?
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel