checklist

Onderhandelen over je prioriteiten

Persoonlijke ontwikkeling

Leer ‘nee’ zeggen en toch je collega’s te vriend te houden.

Je komt op je werk vaak in onderhandelingssituaties terecht: er zijn altijd mensen die iets van je willen. Je collega’s en manager weten je te vinden met hun vragen, verzoeken en opdrachten. Klantgericht als je bent, wil je ze graag en snel helpen, maar… je hebt niet altijd meteen tijd. Sonja Hottenhuis heeft tips voor je:

1) Maak in overleg met je manager en/of projectleiders en collega’s een jaar-, maand- en dagplanning waarin je gezamenlijk de prioriteiten (van jouw werkzaamheden) bepaalt. Vanuit dit commitment is het makkelijker om collega’s aan te spreken als ze over jouw grenzen gaan.

 2) Maak aan het begin van je werkdag een todolist in volgorde van prioriteit met daarbij ook een inschatting van hoe lang de taak duurt. Zo krijg je helder aan welke verzoeken je ook kunt voldoen.

 3) Denk eerst: – ‘Waarom ik, is dit mijn taakgebied?’ – ‘Waarom nu? Is het urgent?’ – ‘Waarom zo?’ (Je kunt onderhandelen over de werkwijze.

 4) Gebruik proactief taalgebruik, geen reactief taalgebruik. Bijvoorbeeld: ‘Ik zou je graag helpen, maar heb nu andere prioriteiten. Morgen lukt het me wel.’

5) Wees flexibel, maar bewaak je grenzen bij dwingende verzoeken, vragen of opdrachten. Geef aan dat je aan een verzoek wilt voldoen maar dat andere taken dan blijven liggen. Je kunt vragen hoe je dit samen oplost, maar je kunt de keuze ook bij je manager laten.

6) Nee is nee. Zwicht niet voor doordrammers.

7) Houd een klein deel van de dag (1/5) vrij. Je kunt dan anticiperen op onverwachte vragen.

8) Voorkom welles/nietes door te streven naar een win-winsituatie en het gezamenlijke belang in te zien.

9) Denk in mogelijkheden niet in onmogelijkheden. Deze gedachten kunnen helpen: ‘Het lukt mij’ en ‘We komen hier samen uit’.

10) Neem een rustige, positieve, gelijkwaardige houding aan: zit rechtop, maak oogcontact, praat met duidelijke stem, ondersteun met gebaren. Bij een ‘underdog’-positie heb je de onderhandeling bij voorbaat al verloren.

Reageer op dit artikel