nieuws

Bedreiging van technologie en reorganisaties

Persoonlijke ontwikkeling

Steeds sneller veranderende computertechnologie, reorganisaties en groeiende werkdruk zijn voor werknemers de belangrijkste bedreigingen. Vooral werknemers met een lage opleiding moeten tijdig worden bijgeschoold om te zorgen dat ze hun werk goed kunnen blijven doen.

Angst voor verandering op het gebied van computertechnologie, onzekerheid door reorganisaties en een steeds grotere werkdruk zijn voor veel mensen redenen om op te zien tegen hun werk. Dat concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uit een onderzoek dat zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken heeft verricht. De positie van laaggeschoold personeel op de arbeidsmarkt is extra zwak omdat ze meestal met een flexibel contract werken, aldus het rapport Werkgelegenheid en Scholing 1999.

Voor veel beroepen blijkt dat computerkennis snel verouderd, door de steeds snellere opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen. Met name grafisch ontwerpers, taalkundigen, organisatiedeskundigen en systeemanalisten moeten zich goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Maar ook andere beroepsgroepen worden voortdurend geconfronteerd met technologische vernieuwingen.

Het risico van baanverlies bij reorganisaties speelt vooral bij de overheid (onderwijs), de gezondheidszorg en de energiesector. De lager opgeleide, niet-specialistische beroepsgroepen in landbouw en visserij en de metaal- en elektrotechnische industrie staan het meest op de tocht. Door de verdere verhoging van functie-eisen is straks middelbaar beroepsonderwijs het minimum, zo blijkt uit het onderzoek.
Werknemers van grote bedrijven blijken meer opleidingen te volgen dan hun collega’s bij kleine bedrijven. Bij de kleinere bedrijven maakt het grotere aantal interne functiewisselingen juist dat personeel breder in-zetbaar wordt. Maar mensen opleiden en blijven opleiden blijkt een investering in hun en uw toekomst.

Je kunt voorkomen dat werknemers voortijdig uitgerangeerd raken door:

  • Te zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden. Opleiding is een investering in de toekomst.
  • Ga bij reorganisatie voorzichtig om met het personeel. Reorganisatie roep onzekerheid op bij het personeel. Probeer ze zo snel mogelijk weer zekerheden te geven.
  • Wanneer er voor bepaalde werknemers geen ruimte meer is in het bedrijf kan een outplacementbureau wellicht voor een goed alternatief zorgen.

Reageer op dit artikel