nieuws

De negatieve collega

Persoonlijke ontwikkeling

Je kent ze wel: collega’s die altijd iets te klagen hebben. Als je samenwerkt een negatieve collega, kun je jouw manier van communiceren aanpassen.

Je kent ze vast wel: collega’s die altijd iets te klagen hebben, die overal de nadelen van inzien. Negativisme op de werkvloer is niet alleen ergerlijk maar het kan ook demotiverend werken. Goede ideeën worden bij voorbaat afgekraakt en de samenwerking met andere collega’s kan moeizaam verlopen. Als je merkt dat een collega een negatieve instelling heeft, kun je jouw manier van communiceren daarop aanpassen.

COMMUNICATIE AFSTEMMEN

Negatieve reacties kun je beperken door in je verbale en non-verbale communicatie een bewuste houding aan te nemen:

  • Houd je signalen neutraal. Haal de emotie en expressie uit je woorden, stem en gebaren. Probeer in je stem een gelijkmatige toon te handhaven. Je komt zo standvastig over.
  • Reageer niet op negatieve signalen. Als je collega een niet constructieve discussie aan wil gaan, laat je dan niet uit de tent lokken. In zo’n discussie is toch geen plaats voor goede argumenten.
  • Luister aandachtig naar je collega. Mensen met een negatieve instelling denken vaak dat er niet naar ze wordt geluisterd en dat zij niet worden begrepen. Niet luisteren of je collega afwijzen verergert het negativisme.
  • Geef aan waar de grenzen liggen. Als het negatieve gedrag van je collega de rest van het team beïnvloedt, kun je je collega erop wijzen dat zijn gedrag/opmerking/actie concrete gevolgen heeft voor anderen. Als je je collega corrigeert, geef dan positieve kritiek, doe dat tussen vier ogen, en direct wanneer zich een situatie voordoet.

Reageer op dit artikel