nieuws

Een tijdje ertussenuit

Persoonlijke ontwikkeling

Met een drukke baan droom je er wel eens van om een tijd niet werken. Nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om lang verlof op te nemen.

Een langere periode niet werken om tijd aan jezelf te besteden, voor een studie, een wereldreis of even relaxen is wat veel werknemers graag willen. Nieuwe wetgeving moet het makkelijker om een sabbatsverlof op te nemen.

LOOPBAANONDERBREKING

Financiële afwegingen zijn een hoge drempel om een verlof van enkele maanden op te nemen. Zelf bekostigen is een luxe die niet iedereen zich kan permitteren. Prettig is dan al je werkgever een regeling voor het sabbatsverlof aanbiedt. Helaas hebben maar weinig werkgevers voor een dergelijk mogelijkheid gezorgd.

WEG DOOR WET

Met ingang van 1 januari jl. kun je vrije dagen sparen door de ‘Verlofspaar-regeling. Jaarlijks kun je tien procent van je bruto jaarsalaris opzij zetten voor langdurig verlof en ook je vakantie- en atv-dagen opsparen. Het loon over die gespaarde verlofuren kun je dan op een rekening laten vastzetten. Maximaal twaalf maandlonen mogen in je spaarpot worden bewaard, en pas wanneer het geld vrijkomt betaal je er belasting over.

Aan de besteding van het bedrag zijn voorwaarden verbonden. Het geld is alleen bedoeld om er een periode tussenuit te gaan: om te zorgen, reizen, voor studie of andere vormen van verlof; de regeling is niet bedoelt om eerder met pensioen of VUT te gaan. Tijdens het sabbatsverlof blijf je verzekerd voor ziektekosten, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Reageer op dit artikel