nieuws

Hoe denken vrouwen over werk en zorg?

Persoonlijke ontwikkeling

De combinatie werken en zorgen valt Nederlandse vrouwen zwaar. Uit de Loonwijzer-enquête blijkt dat 41 procent moeite heeft balans te vinden.

De combinatie werken en zorgen valt Nederlandse vrouwen zwaar. Uit een online enquête van de Loonwijzer, gehouden door de FNV en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, blijkt dat 41 procent van de werkende vrouwen moeite heeft balans te vinden. Mannen hebben minder moeite met de werk-zorgverdeling. Op de stelling ‘Ik vind de combinatie van arbeid en zorg zwaar’ reageerde 22 procent van de mannen met ‘ja’.

WERKEN IN DEELTIJD

Zowel factoren op het werk als thuis kunnen het leven van de werkende vrouw zwaar maken. Vrouwen met een lange werkweek voelen –logischerwijs- een grotere druk dan vrouwen in parttime functies. Vooral de groep die tussen de 30 en 39 uur per week werkt, zegt moeite te hebben. Een deeltijdbaan biedt vaak uitkomst: zodra er een kind komt gaat de helft van de werkende moeders in Nederland minder werken om arbeid en zorg beter op elkaar te kunnen afstemmen.

TAAKVERDELING

Hoe vrouwen de werk-zorgcombinatie ervaren, wordt voor het grootste deel bepaald door de thuissituatie. De vrouwen die de meeste moeite hebben, zijn werkende moeders met kinderen van onder de twaalf jaar. Ze zijn alleenstaand of hebben een partner die geen of onvoldoende bijdrage levert aan de zorgtaken. De ruzies die daarover gevoerd worden zorgen voor een constante druk. Vrouwen die regelmatig ruzie hebben over de verdeling van de huishoudelijke taken, vinden ‘werken en zorgen’ zes keer zwaarder dan vrouwen die goede afspraken met hun partner kunnen maken.

Reageer op dit artikel