nieuws

Kantoorwerkers, ambtenaren en vrouwen vaker ziek

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen die vooral of alleen verstandelijk werk doen, zijn veel vaker ziek dan mensen met fysiek werk. Ook werknemers in de sector overheid en non-profit, 45-plussers en vrouwen melden zich vaker dan gemiddeld ziek. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitzendorganisatie Randstad liet uitvoeren naar gezondheid op de werkplek.

Mensen die vooral of alleen verstandelijk werk doen, zijn veel vaker ziek dan mensen met fysiek werk. Ook werknemers in de sector overheid en non-profit, 45-plussers en vrouwen melden zich vaker dan gemiddeld ziek. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitzendorganisatie Randstad liet uitvoeren naar gezondheid op de werkplek.

Het onderzoek onder 863 werkenden van 18 jaar en ouder vond plaats in het kader van het tweemaandelijkse WerkMonitor onderzoek. Gemiddeld heeft ruim een kwart (28 procent) van de werkenden in Nederland zich in de afgelopen drie maanden minstens een maal ziek gemeld. In een zesde van de gevallen lag de oorzaak van het ziekteverzuim in de werksituatie: veel mensen vinden dat ze te hard werken, onder een te hoge werkdruk.

Werklust


De Nederlandse werknemer vindt dat de werkgever niet te klagen heeft over het gebrek aan werklust. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de werkenden de laatste tijd wel eens heeft doorgewerkt terwijl ze ziek waren. Slechts vier procent van de werkenden zegt wel eens thuis te blijven zonder echt ziek te zijn. Veel werknemers zeggen aarzelingen te hebben voordat ze zich ziek melden. De belangrijkste reden hiervoor is (43 procent noemt dit, verschillende redenen mogelijk) dat zieke werknemers hun collega’s niet willen opzadelen met extra werk(druk). Voor 44 procent is thuis zitten niet bevorderlijk voor het eigen gevoel en het herstel. Een kwart van de ondervraagden vindt zijn eigen werk te leuk om thuis te blijven.


Reageer op dit artikel