nieuws

Leer luisteren

Persoonlijke ontwikkeling

Luisteren is belangrijk om een goede werkrelatie met iemand op te bouwen. Je collega neemt eerder iets van je aan als je aandachtig luistert naar haar bedoelingen en problemen en laat blijken dat jij begrijpt waar het om gaat. Luisteren, hoe doe je dat?

Luisteren is belangrijk om een goede werkrelatie met iemand op te bouwen. Je collega neemt eerder iets van je aan als je aandachtig luistert naar haar bedoelingen en problemen en laat blijken dat jij begrijpt waar het om gaat. Luisteren, hoe doe je dat?

Je kunt op drie niveaus luisteren. Oppervlakkig: je houdt alleen de grote lijn van wat iemand zegt in de gaten en laat de details niet tot je doordringen. Dan krijg je eenrichtingsverkeer. Inhoudelijk: je let op de feiten in het verhaal en je stelt feitelijke vragen. Op die manier bouw je echter geen band op met je gesprekspartner. Emotioneel: je let op de motieven en zorgen achter het verhaal en toont begrip. Dan kun je tot de zaak doordringen en toon je respect voor je gesprekspartner.

Tips:
– Stel een open vraag.
– Kijk iemand belangstellend aan.
– Praat niet door het verhaal van de ander heen. Knik en hum alleen om te laten zien dat je het verhaal volgt.
– Vraag door naar het hoe en waarom.
– Vat samen wat je gehoord hebt en vraag of je het zo goed begrepen hebt.

Reageer op dit artikel