nieuws

Loonkloof van 15 procent

Persoonlijke ontwikkeling

Mannen krijgen voor hetzelfde werk 15 procent meer betaald dan vrouwen en naar mate de carrière vordert, groeit de kloof. Zelfs de burgerlijke staat is van invloed; bij gehuwde werknemers is het verschil het grootst. Dit komt naar voren uit het eerste Belgische ‘Loonkloofrapport’.

Mannen krijgen voor hetzelfde werk 15 procent meer betaald dan vrouwen en naar mate de carrière vordert, groeit de kloof. Zelfs de burgerlijke staat is van invloed; bij gehuwde werknemers is het verschil het grootst. Dit komt naar voren uit het eerste Belgische ‘Loonkloofrapport’. Het rapport werd opgesteld door het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de kledingbranche is het verschil tussen het loon dat mannen en vrouwen ontvangen het grootst.
Van het volledige verschil in loon is ongeveer 46 procent verklaarbaar. Mannen werken in beter betaalde sectoren en vrouwen werken vaker in deeltijd (40 procent). Vrouwen stromen ook minder snel door naar hogere functies. De rest van het verschil is onverklaarbaar. De Belgische minister van Werk noemt dit discriminatie.

Reageer op dit artikel