nieuws

Ongezonde sollicitant kansloos

Persoonlijke ontwikkeling

Ondernemers willen alleen gezonde medewerkers in dienst nemen, iemand met een verhoogd ziekterisico maakt amper kans.

De meeste ondernemers willen alleen gezonde medewerkers in dienst nemen, iemand met een verhoogd ziekterisico maakt amper kans.

GEEN GELIJKE KANSEN

Ruim 55 procent van de ondernemers neemt een medewerker met een zwakkere gezondheid niet beding in dienst. Zo’n 37 procent wil het risico alleen nemen als er een subsidie of garantie tegenover staat. Slechts 8 procent van de ondernemers is blind voor ‘gebreken’ en geeft iedereen een gelijke kans. Dit blijkt uit cijfers van Ondernemerspeil.nl.

Bij sollicitaties probeert ruim driekwart van de ondernemers een beeld te krijgen van de gezondheid van de sollicitant. Hoewel het niet mag, vraagt 22 procent van de ondernemers ernaar tijdens het sollicitatiegesprek; een enkeling laat zelfs een medisch onderzoek uitvoeren. Het merendeel probeert op een indirecte wijze de gezondheid van de kandidaat in te schatten.

ZIEK ZIJN

De meeste ondernemers (69 procent) vinden het goed als medewerkers zich bij een flinke verkoudheid ziek melden. Eén op de acht vindt dat alleen goed als het niet druk is op de zaak. Tegenover psychische kwaaltjes is de ondernemer minder soepel. Bij bijna 60 procent is een baaldag uit den boze, ook als het op de zaak niet druk is. Slechts 20 procent accepteert een baaldag.

Reageer op dit artikel