nieuws

Organisatie vaak oorzaak van stress

Persoonlijke ontwikkeling

Niet-capabele leidinggevenden, reorganisaties en collega’s blijken de grootste bronnen van stress en burn-out.

Emotionele overbelasting, en uiteindelijk burn-out ontstaat, wanneer de opbrengsten (baten) die men uit sociale relaties met andere verkrijgt niet in overeenstemming zijn met de investeringen (kosten). Eenvoudig gesteld: de (emotionele) beloning weegt niet meer op tegen de inzet die werknemers (of werkgevers) in hun werk en ander sociale relaties stoppen.

Uit een onderzoek bij de politie blijkt dat met name de organisatie hierbij een belangrijke rol speelt. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek:

  • Gebrek aan feedback op vragen, plannen en ideeën is een belangrijke oorzaak burn out. Het gaat om de terugkoppeling van organisatie en collega’s. Luisteren, meedenken en feedback is van belang om een werknemer zich prettig te laten voelen.
  • Werkinhoudelijke factoren zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van bevrediging in het werk. Factoren uit de werkomgeving, bijvoorbeeld de stijl van leidinggeven, zijn vaak aanleiding tot ontevredenheid. Met stress als mogelijk gevolg.
  • Mensen die emotionele uitputting (‘leeg’ en ‘op’ zijn) nabij zijn, tonen een vermijdend conflictgedrag of forceren juist conflicten door depersonalisatie. Depersonaliseren is het ontkennen of het naast je neerleggen van je eigen identiteit. Jij bent dan niet degene die het conflict forceert.
  • Depersonalisatie is de component van burn-out die in serviceverlenende beroepsgroepen een risico vormt. Het is namelijk de meest bepalende factor voor daadwerkelijk geweldgebruik. Mensen die cynisch en afstandelijk zullen makkelijker duwen, slaan en schoppen.

De conclusie van het onderzoek is, dat toenemend ziekteverzuim en een grote uitstroom van personeel niet zozeer gezocht moet worden in externe factoren. Veel vaker dan gedacht is de eigen organisatie de oorzaak van stress en burn-out.

Reageer op dit artikel