nieuws

Richtlijnen voor uiterlijk

Persoonlijke ontwikkeling

Niet alle werkgevers stellen een ‘afwijkend’ uiterlijk bij werknemers op prijs. FNV wil dat duidelijk wordt wat wel en niet kan.

Piercings door je neus, paars haar… Niet alle werkgevers stellen een ‘afwijkend’ uiterlijk bij werknemers op prijs. Werknemersorganisatie FNV wil dat er richtlijnen komen voor uiterlijkheden op de werkvloer.

MENINGSUITING MET GRENZEN

De FNV krijgt steeds vaker meldingen binnen van werknemers die vanwege hun uiterlijk problemen hebben met de werkgever. De meldingen lopen van niet aangenomen worden wegens het dragen van een hoofddoekje, tot verplicht piercings afplakken met pleisters, of een stropdas moeten dragen in de rechtszaal.

In principe kun je zelf bepalen hoe je je kleedt of uitdost, het zijn vormen van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is geregeld in de wet; een werkgever kan niet zonder zwaarwegende redenen inbreuk maken op dat recht. Toch is er een grijs gebied over hoever je mag gaan. Uiterlijkheden vormen dan ook vaak een bron van conflicten op de werkvloer.

MELDLIJN

De FNV vindt dat er duidelijkheid moet komen, en wil daarom richtlijnen opstellen voor kleding, haardracht e.d. op het werk. Die regels moeten zowel werkgevers als werknemers houvast bieden. Via een speciale meldlijn en de website wil de FNV eind juni de ervaringen van werknemers inventariseren. Aan de hand daarvan zal de bond een checklist opstellen.

OPROEP

Voor een artikel in Management Support Magazine is de redactie op zoek naar managementondersteuners die zelf vanwege hun uiterlijke verschijning problemen op de werkvloer hebben ondervonden. NB! We zijn voor dit artikel specifiek op zoek naar secretaressen die vanwege hun geloof gesluierd naar het werk gaan of willen gaan.

Heb jij om die reden discussies of conflicten met je manager of werkgever gehad? Hoe zit het op jouw werk met uiterlijk en representativiteit? Hoe staat je werkgever tegenover jouw keus? Hoe maken jullie daar goede afspraken over? Wij zouden het graag van je horen. Jouw reactie wordt natuurlijk anoniem behandeld.

Mail de redactie: ManagementSupport@kluwer.nl

Reageer op dit artikel