nieuws

Werkgevers weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met mensen die rouwen om een verlies. Veel beleid is er nog niet. Maar er zijn ontwikkelingen.

Werkgevers weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met mensen die rouwen om een verlies. Zestig procent van de werknemers die een persoonlijk verlies te verwerken hebben gekregen is langer dan een maand afwezig van hun werk. Wanneer het een plotselinge dood betreft (ongeval, geweld of zelfmoord) is deze periode vaak nog veel langer.

ZIEK MELDEN

Slechts vijftien procent van de bedrijven heeft een beleid vastgelegd waarin meestal een aantal dagen (!) buitengewoon verlof is genoemd waarop iemand recht heeft. In verreweg de meeste gevallen rest de rouwende echter niets anders dan zich ziek te melden.
Volgens de vakbonden FNV en CNV is er meer beleid nodig op dit gebied. De werkgever moet rouwverwerking mogelijk maken, zowel door toe te staan dat de rouwende werknemer verlof kan krijgen zolang als nodig is, als door een sfeer op het werk te creëren die het mogelijk maakt dat de rouwen-de zijn of haar verhaal en emoties kwijt kan.

Een recent gesloten CAO in de Mode voorziet als eerste in de mogelijkheid tot rouwverlof. Werknemers krijgen na het verlies van een familielid in de eerste graad (ouders of kinderen) of van een partner de mogelijkheid een nog nader te bepalen periode van betaald verlof op te nemen.

Reageer op dit artikel