nieuws

Teamwork leidt tot stress

Persoonlijke ontwikkeling

Veel bedrijven laten het werk in teamverband uitvoeren in de hoop dat deze vorm van organisatie betere resultaten oplevert. Het tegendeel lijkt echter waar. Teamwork leidt vaak tot stress, onvrede en uitval van werknemers.

Als je dacht dat teamwork de ‘spirit’ van de organisatie verbetert, dan kom je bedrogen uit. Teamwork leidt veel vaker tot onnodige stress, onvrede en uitval van werknemers.

Dit is de conclusie van organisatiepsychologe M. Wilke die aan de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveerde op een onderzoek naar teamwork.

In ieder team blijken mensen te zitten die “de kar trekken” en mensen die “de kantjes er aflopen”. Dit leidt vooral tot spanningen als het team een prestatie-afhankelijke beloning ontvangt. Er ontstaat dan een gevoel van onrechtvaardigheid, waarbij de harde werkers zich tekort gedaan voelen en de lijntrekkers met een schuldgevoel rondlopen. De teamleden die de kar trekken doen dit doorgaans niet om een flinke beloning te incasseren of omdat zij een leuke taak hebben, Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke mensen een sterk groepsgevoel hebben en relatief vaak een minder leuke taak in het team uitvoeren.

Onderzoekster Wilke adviseert ondernemingen die teamgericht willen werken de teams geen financiële beloningen in het vooruitzicht te stellen, omdat deze het gevoel van oneerlijkheid versterken. Het is volgens haar beter een team te belonen met een gezamenlijk uitstapje.

Reageer op dit artikel