nieuws

Veranderen kost energie

Persoonlijke ontwikkeling

In tijden van stress en verandering, zoals een fusie of een reorganisatie, eisen managers veel inzet en flexibiliteit van hun personeel. Maar is dat het enige dat een bedrijf door zo’n roerige periode heen helpt? Of is er meer voor nodig?

De meeste managers stellen hoge eisen aan hun medewerkers. Zij moeten hard werken, veel inzet tonen en flexibel zijn. Vooral op die laatste eigenschap wordt een beroep gedaan. Maar een hogere mate van flexibiliteit is niet voldoende om sterk uit een moeilijke periode te komen.

VERANDEREN KOST ENERGIE

Ingrijpende veranderingen binnen organisaties worden meestal niet zonder slag of stoot doorgevoerd. Veel medewerkers vinden het prettig als zij weten waar zij aan toe zijn en als alles bij het oude blijft. Dit staat haaks op de werkwijze van het management. Daar luidt de slogan ‘ondernemen is veranderen’. In zo’n veranderingsproces kan de managementondersteuner een cruciale rol spelen: als ‘brug’ tussen de topmanager en de werkvloer, als aanspreekpunt in tijden van onzekerheid, maar ook als initiator van nieuwe manieren om met verandering om te gaan.

MISSIE

Het is in een veranderingsproces van groot belang dat iedereen het einddoel goed in de gaten houdt. Een duidelijk geformuleerd en voor iedereen begrijpelijk ‘mission statement’ is daarbij onmisbaar. Hierin staat duidelijk omschreven wat de doelstelling is, en hoe het management deze denkt te bereiken. Idealiter wordt iedereen betrokken bij het uitstippelen van de missie. De klanten wordt om hun mening gevraagd, de normen en waarden die binnen het bedrijf leven krijgen een plaats en het financiële plaatje zit goed in elkaar.

STURING

Alleen een missie is niet voldoende om de medewerkers in beweging te krijgen. Daartoe zullen een aantal duidelijke targets geformuleerd moeten worden. Een paar voorbeelden: ‘We gaan dit jaar dertig procent meer omzet maken’, of ‘Die twee afdelingen zullen binnen een jaar als een soepel functionerend team werken’. Iedereen zou moeten weten hoe de targets luiden en vooral hoe het eigen werk hierop van in-vloed is. Een goede manager bekwaamt zich steeds in het vertalen van de visie naar de medewerkers toe. En spreekt hen desnoods aan op gedrag met een averechts effect.

Reageer op dit artikel