nieuws

Voorwerk voor het buitenland

Persoonlijke ontwikkeling

Ga je (tijdelijk) werken in het buitenland? Dan moet er heel wat voorbereid en geregeld worden. Welke officiële instanties moet je inlichten over je vertrek?

Ga je (tijdelijk) werken in het buitenland? Dan moet er heel wat voorbereid en geregeld worden. Welke officiële instanties moet je inlichten over je vertrek? 

In het algemeen is het raadzaam de volgende instanties over je vertrek uit Nederland te informeren of er inlichtingen te vragen:

Gemeente: laat je uitschrijven uit je huidige woongemeente. Het is aan te raden ook een bewijs van goed gedrag en een geboortebewijs van het gemeentehuis mee te nemen.
Belastingdienst: Vestiging in het buitenland kan invloed hebben op de hoogte van de in ons land te betalen premies volksverzekeringen.
Pensioenfonds: Als je pensioenpremie hebt betaald is het bij definitieve vestiging in het buitenland in een aantal gevallen mogelijk in aanmerking te komen voor een uitkering ineens.
Ziektekostenverzekeraar: Als je gedetacheerd wordt blijf je verzekerd in Nederland. Dat is niet het geval als je zelfstandig vertrekt.
Sociale verzekeringen: Sociale Verzekeringsbank, UWV en 2ZW, het landelijk informatiecentrum op het gebied van zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving, en welzijn.
Douane: vraag inlichtingen over de bepalingen voor het overbrengen van persoonlijke bezittingen.

Belastingdienst
Sociale verzekeringsbank
UWV
2ZW
Douane

Reageer op dit artikel