nieuws

Vrouwen sneller ziek thuis

Persoonlijke ontwikkeling

Vrouwen krijgen bij ziekte of overspannenheid al snel het advies om minder te gaan werken. Zo komen ze eerder in wao terecht.

Vrouwen krijgen bij ziekte of overspannenheid al snel het advies om minder te gaan werken. Zo komen ze eerder in wao terecht.

SNELLER ARBEIDSONGESCHIKT

Werkgevers en arbo-artsen geven vrouwen relatief snel het advies minder te gaan werken als zij zich ziek of overspannen voelen. Dit blijkt uit het onderzoek Volhouden of, …? van de FNV Vrouwenbond. De vrouwenbond hield het onderzoek om te achterhalen wat de reden is voor de steeds groter wordende instroom van vrouwen in de WAO. Ruim de helft van de werknemers die in ons land arbeidsongeschikt raken (56 procent) is vrouw, terwijl vrouwen nog geen veertig procent uitmaken van de werkzame beroepsbevolking.

Vrouwen die ziek zijn krijgen vaak te horen dat ze eerst thuis rustig de zaken op een rijtje moeten zetten. Er wordt daarbij te weinig aandacht besteed aan reïntegratie. Vaak zijn de spanningen een gevolg van reorganisaties, fusies en andere veranderingen op het werk. De combinatie van stress op het werk en daarnaast de zorg voor huishouden en kinderen blijkt zwaar te zijn.

Reageer op dit artikel